05.08.2020

Nowa elektrociepłownia w Przemyślu. Uroczysty początek budowy

PGNiG TERMIKA SA rozpoczęła budowę elektrociepłowni gazowej w Przemyślu (woj. podkarpackie). Inwestycja zwiększy bezpieczeństwo energetyczne miasta i przyczyni się do poprawy jakości powietrza i komfortu życia mieszkańców. Nowoczesną instalację wspierają fundusze europejskie.

 

- Program Infrastruktura i Środowisko ma istotne znaczenie w rozwoju nowoczesnych instalacji produkujących w jednym procesie energię elektryczną i cieplną. Projekty te przyczyniają się do rozwoju systemów ciepłowniczych, a co za tym idzie likwidacji niskiej emisji. Na wsparcie sektora energetycznego POIiŚ przeznacza niemal 12,5 mld zł. Dofinansowujemy systemowe rozwiązania, inwestując w rozwój sieci oraz wysokosprawną kogenerację – mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

 

Nowa elektrociepłownia zasilana gazem będzie produkować ciepło na potrzeby miejskiego systemu ciepłowniczego i jednocześnie wytwarzać energię elektryczną. Moc jednostki wyniesie 11,05 MW energii cieplnej i 5,19 MW energii elektrycznej. Zakończenie inwestycji planowane jest w sierpniu 2021 roku.

 

– To bardzo ważna inwestycja zarówno dla Przemyśla, jak i Grupy Kapitałowej PGNiG. Dzięki niej miasto uzyska nowoczesne, efektywne źródło wytwarzania energii, które nie tylko zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Przemyśla, ale także przyczyni się do poprawy jakości powietrza i komfortu życia mieszkańców. Dla Grupy Kapitałowej PGNiG to krok w stronę realizacji naszych planów związanych z rozwojem rynku ciepłowniczego. Chcemy być integratorem tego rynku, którego przyszłością są właśnie jednostki zasilane gazem ziemnym – powiedział Jerzy Kwieciński Prezes Zarządu PGNiG SA.

 

Koszt inwestycji to 29,4 mln złotych. Projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a kwota dofinansowania to ponad 5,6 mln złotych.

Dofinansowanie pozwoli nam ograniczyć własne środki finansowe i wykonać realizację projektów, pomimo trudnej sytuacji wywołanej epidemią, w założonym terminie. Zbudujemy elektrociepłownię, która zapewni bezpieczeństwo energetyczne mieszkańcom Przemyśla i okolic – dodał Paweł Stańczyk Prezes Zarządu PGNiG TERMIKA SA.

 

Nowa elektrociepłownia będzie działać obok już istniejącej Ciepłowni Zasanie opalanej węglem. Latem, gdy zapotrzebowanie na ciepło jest mniejsze, energia będzie wytwarzana wyłącznie w jednostce gazowej. Przełoży się to na zmniejszenie szkodliwych emisji pyłów o 4,5 tony a dwutlenku siarki aż o 32 tony rocznie. Ważną zaletą elektrociepłowni budowanej przez PGNiG TERMIKA będzie ograniczenie emisji dwutlenku węgla o 4300 ton rocznie. Dzięki temu przemyski system energetyczny będzie mógł sprostać coraz bardziej restrykcyjnym wymogom ochrony środowiska.

 

Wykonawcą elektrociepłowni w Przemyślu jest Konsorcjum firm Metrolog i Ferox Energy Systems, z którym umowę podpisano w marcu 2020 roku. Inżynierem Kontraktu podczas budowy będzie Firma SWECO Consulting.

 

Wczytywanie...