19.11.2020

20DOZZ714 Budowa kotłowni węglowej wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu Ec Pruszków

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Pzp.
UWAGA! ZMIANA 4 TERMINU SKŁADANIA OFERT!
NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 11.06.2021 r. do godz. 10.00
Szczegółowe informacje na temat postępowania są dostępne na stronie:
https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/219738/budowa-kot…

Osoby do kontaktu:
w zakresie procedury przetargowej:
Mariusz Madej, adres e-mail: mariusz.madej@termika.pgnig.pl
tel. (+48 22) 587 84 69, 508 005 986
w zakresie przedmiotu zamówienia:
Mariusz Pieńczuk, adres e-mail: mariusz.pienczuk@termika.pgnig.pl
Tel. (+48 22) 587 87 41, 508 005 694

Pliki do pobrania

20DOZZ714 Ogłoszenie o zamówieniu 0.12 MB
20DOZZ714 Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 19112020 0.07 MB
20DOZZ714 Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 02122020 0.06 MB
20DOZZ714 Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 23122020 0.06 MB
20DOZZ714 Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 18012021 0.06 MB
20DOZZ714 Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 02022021 0.07 MB
20DOZZ714 Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 16022021 0.07 MB
Wczytywanie...