14.04.2022

Za nami gala z okazji XIII. edycji programu PGNiG TERMIKA - ZAGRZEWAMY DO NAUKI. Wręczono stypendia

 

Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią gala stypendialna XIII edycji programu edukacyjnego PGNiG TERMIKA odbyła się 8 kwietnia br. w Centrum Konferencyjnym Elektrociepłowni Siekierki. Podczas uroczystości spotkali się uczniowie, nauczyciele, mentorzy i przedstawiciele organizatorów programu stypendialnego, by razem świętować i rozmawiać o przyszłości polskiej energetyki. Wręczono także stypendia zawodowe. 

 

Jarosław Maślany Prezes PGNiG TERMIKA SA witając gości przybyłych na uroczystość, podkreślił, że cieszy go przede wszystkim możliwość osobistego spotkania po dwóch latach przerwy. Zwrócił też uwagę, że numer tegorocznej edycji programu, to wbrew pozorom „szczęśliwa trzynastka". Prezes Maślany podziękował za dotychczasową współpracę uczniom i nauczycielom szkół technicznych z Radomia, Siedlec i Warszawy, w których działają klasy o profilu energetycznym.

- Cieszę się, że jesteście tu dzisiaj z nami, bo transformacja energetyczna, którą realizujemy także w trosce o klimat i czystość powietrza – ma mieć pozytywne skutki dla Waszego pokolenia. To Wy w pełni świadomie będziecie kontynuować naszą pracę na rzecz powstrzymywania zmian klimatycznych, efektu cieplarnianego i emisji szkodliwych substancji. Wprowadzając nowe, przyjazne otoczenie i ekologiczne technologie będziecie zapewniać bezpieczeństwo energetyczne także swoim rodzinom i bliskim – podsumował Prezes Jarosław Maślany.

­­­Wyrazy podziękowania dla zebranych na Gali laureatów i nauczycieli, a także dla organizatorów programu edukacyjnego „Zagrzewamy do nauki" wyraził także Paweł Rybicki Członek Zarządu Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza:

- Jestem dumny z uczniów, którzy są tutaj dziś z nami. To Wy jesteście wzorem do naśladowania dla swoich kolegów i koleżanek. Jestem przekonany, że Wasz entuzjazm oraz ambicje otworzą przed Wami ogromne możliwości zawodowe. Rozwój edukacji technicznej młodzieży dzięki programowi „Zagrzewamy do nauki" już owocuje wykwalifikowaną kadrą. Ponad 1500 uczniów skorzystało z propozycji wzięcia udziału w programie PGNiG TERMIKA przy wsparciu naszej Fundacji. Jest to inwestycja we wspólną przyszłość – powiedział Paweł Rybicki, Członek Zarządu Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty podkreśliła istotne aspekty kształcenia zawodowego młodych pokoleń:

- Rozwój szkolnictwa zawodowego jest niezbędnym warunkiem prawidłowego funkcjonowania naszego kraju. Przygotowanie zaś młodego pokolenia do pracy zawodowej możliwe jest dzięki wykorzystywaniu potencjału przedsiębiorstw w tym właśnie spółek Skarbu Państwa uczestniczących w procesie kształcenia. Współpraca między szkołą a pracodawcą sprawia, że szkolnictwo zawodowe otrzymuje najbardziej aktualne informacje o trendach w gospodarce, oraz dostosowuje programy nauczania do kierunków zmian w systemie kształcenia dla przyszłych kadr pracowniczych. Program „Zagrzewamy do nauki" jest doskonałym przykładem takiej współpracy. Jestem przekonana, że bogata oferta w programie jest istotnym wsparciem dla szkół partnerskich w programie, promujących szkolnictwo zawodowe, czyniącym edukację bardziej atrakcyjną i nowoczesną – powiedziała Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty.

Głos zabrali także dyrektorzy szkół partnerskich z Radomia p. Bernardeta Kudas (Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki), z Siedlec p. Jerzy Kopański (Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im.​ Stanisława Staszica) i z Warszawy p. Beata Doroś-Woźniak (Dyrektor Zespołu Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego), którzy docenili wartość edukacyjną programu, a także bardzo dobrą współpracę z PGNiG TERMIKA.

 

Stypendia zawodowe o łącznej wartości 38 700 zł otrzymało 22 przyszłych techników energetyków. Uczniowie klas trzecich otrzymali stypendium w wysokości 2000 zł, a klas czwartych – 2 500 zł. W tym roku po raz pierwszy uczniowie klas pierwszych za dobre wyniki w nauce otrzymali stypendia w wysokości 800 zł.

 

W imieniu wszystkich stypendystów podziękowania za wsparcie finansowe przekazał Bartłomiej Rutkowski dwukrotny stypendysta,  uczeń Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu:

- Jesteśmy bardzo wdzięczni za troskę i zaufanie, którym nas darzycie. Stypendium jest dla nas czynnikiem motywującym do nauki, zdobywania cennych kompetencji zawodowych oraz rozwijania zainteresowań. Wierzę, że pomożecie Państwo zrealizować jeszcze wiele młodzieńczych marzeń.​

Celem prowadzonego od 13 lat programu edukacyjnego PGNiG TERMIKA „Zagrzewamy do nauki" jest promocja korzyści wynikających z edukacji technicznej i rozwoju zawodowego w branży energetycznej, a także szkolenie przyszłej kadry technicznej, a także rozwijanie umiejętności i kompetencji ważnych z punktu widzenia pracy w zawodzie energetyka. Realizując program, PGNiG TERMIKA współpracuje, na mocy zawartych umów partnerskich, z trzema szkołami technicznymi z Warszawy, Radomia i Siedlec. Uczniowie klas patronackich poznają zakłady Spółki, uczestnicząc w specjalnie dla nich organizowanych warsztatach i wycieczkach a także odbywają praktyki zawodowe w zakładach. Wiedzą i doświadczeniem dzielą się z nimi mentorzy programu – pracownicy PGNiG  TERMIKA. Najzdolniejsi uczniowie klas III i IV, a od tej edycji również klas I, mają możliwość przystąpienia do programu stypendialnego, który jest realizowany przy współpracy z Fundacją PGNiG SA im. Ignacego Łukasiewicza.

 

Wczytywanie...