30.06.2022

PGNiG TERMIKA SA na III Kongresie Kogeneracji

Jarosław Maślany prezes zarządu PGNiG TERMIKA SA na III Kongresie Kogeneracji: „Nasza rola jako producenta ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji to ograniczanie emisji CO2 przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego.”

 

Za nami III. edycja Kongresu Kogeneracji organizowanego przez Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych. PGNiG TERMIKA SA była gospodarzem panelu poświęconego klimatycznemu wymiarowi polityki miejskiej. Zaproszeni goście, w tym m.in. przedstawiciel Ministerstwa Klimatu i Środowiska, rozmawiali o planach adaptacyjnych miast do zmian klimatu i udziale przedsiębiorstw energetycznych w transformacji energetycznej. Jarosław Maślany prezes PGNiG TERMIKA opowiedział o tym, jaka jest rola Spółki w polityce klimatycznej Warszawy w sytuacji, gdy odpowiada za nią głównie samorząd miasta.

– Nasza rola, jako producenta ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji, polega głównie na ograniczaniu emisji CO2 – powiedział Jarosław Maślany i przedstawił możliwe kierunki działania w stronę mniej emisyjnej produkcji. – Nie postawimy w stolicy farmy fotowoltaicznej ani wiatrowej o takim potencjale, żeby zaspokoić potrzeby energetyczne miasta, ale wprowadzając nowoczesne bloki gazowo-parowe myślimy o wykorzystaniu w przyszłości zasilania biometanem lub zielonym wodorem.

m

 

Warunkiem zapewnienia stabilnego zasilania w ciepło i energię jest oparcie się na paliwach niezależnych od warunków pogodowych.

– To my zapewniamy bezpieczeństwo energetyczne w okresie przemiany OZE w stabilne źródła energii – zauważył Jarosław Maślany. Choć inwazja  Rosji na Ukrainę zweryfikowała w całej Europie poglądy na wykorzystanie węgla, Termika konsekwentnie wyłącza z użytku najstarsze jednostki, modernizując pozostałe. W Ec Siekierki produkuje też zieloną energię z biomasy. Jednak dostawy tego paliwa, w dużej mierze pochodzącego od producentów z Ukrainy i Białorusi, także uległy ograniczeniu na skutek wojny i trudno jest dziś przewidzieć dalszą przyszłość tego rynku.

„Grupa Kapitałowa PGNiG TERMIKA posiada niezbędne zasoby finansowe, kompetencje oraz unikalny know-how, dzięki którym może pomóc w przejściu transformacji lokalnych ciepłowni.”

Inną ważną kwestią poruszoną na Kongresie przez prezesa PGNiG TERMIKA SA było wsparcie samorządów przez przedsiębiorstwa energetyczne w czasie transformacji. Lokalne ciepłownie wymagają pilnych i kosztownych inwestycji, które obniżą drastycznie rosnące koszty wytwarzania i jednocześnie dostosują źródła wytwórcze do wymogów środowiskowych stawianych przez Unię Europejską. Przeprowadzenie kluczowych modernizacji niesie za sobą konieczność zaangażowania wielomilionowych nakładów inwestycyjnych, poważnie obciążających zarówno budżet samorządów, przedsiębiorstw ciepłowniczych, jak i prywatnych zakładów produkcyjnych.

– W pierwszej kolejności trzeba przeprowadzić niezbędne analizy techniczno-ekonomiczne, na podstawie których zostaną podjęte decyzje w zakresie możliwych dalszych działań rozwojowych i modernizacyjnych istniejących jednostek wytwórczych. Jak się nie da ich odpowiednio zmodernizować – w stronę bardziej ekologiczną, mniej emisyjną i zwyczajnie bardziej nowoczesną – to trzeba zaprojektować nowe jednostki, jak np. układ gazowy w Przemyślu – powiedział Jarosław Maślany, opowiadając o procesie wsparcia. W 2022 roku rozpoczęły się rozruchy wybudowanego przez PGNiG TERMIKA kogeneracyjnego układu gazowego w Przemyślu, którego zadaniem jest zastąpienie pracy dotychczasowej węglowej ciepłowni i tym samym ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Termika pozostaje w kontakcie również z innymi samorządami. – Mniej emisyjne źródła produkcyjne to większy komfort dla mieszkańców – podkreślił prezes Spółki.

Grupa Kapitałowa PGNiG TERMIKA działa na wielu płaszczyznach wytwarzania, przesyłu  i dystrybucji ciepła oraz energii elektrycznej, ale także produkcji chłodu i sprężonego powietrza, ma więc do zaoferowania szerokie spektrum wiedzy i doświadczenia. Wsparcie ze strony silnych podmiotów niesie obopólne korzyści i pomaga dostosować instalacje do stale zmieniających się warunków rynkowych i jak najbardziej powinno być praktykowane, zwłaszcza w tych trudnych czasach transformacji.

 

PGNiG TERMIKA była partnerem strategicznym Kongresu.

 

 

Wczytywanie...