26.10.2023

Warszawie nie zabraknie czystej energii. PGNiG TERMIKA S.A. rozpoczęła sezon grzewczy 2023

PGNiG TERMIKA S.A. produkująca ciepło dla Warszawy, otrzymała informację od dystrybutora ciepła, tj. Veolia Warszawa, o zwiększeniu zapotrzebowania odbiorców na ciepło. Przyczynił się do tego dosyć gwałtowny spadek temperatury do wartości bliskich zera w porach nocnych i wczesnoporannych. 18 października średniodobowa temperatura w Warszawie wynosiła 5,2°C, kiedy w analogicznym okresie w 2022 roku sięgała prawie 15°C.

PGNiG TERMIKA S.A. informuje, że w tym momencie zapotrzebowanie na ciepło w Warszawie jest zbliżonego do analogicznego okresu z ub.r. i jest ponad trzykrotnie wyższe od zapotrzebowania w okresie letnim.

PGNiG TERMIKA S.A. na prośbę wspólnot, spółdzielni i mieszkańców indywidualnych uruchomiła także dostarczanie ciepła z Elektrociepłowni Pruszków. Z tamtejszej sieci ciepłowniczej (której właścicielem również jest PGNiG TERMIKA) korzystają mieszkańcy Pruszkowa, Piastowa i Michałowic.

PGNiG TERMIKA S.A. wydała ponad 3,1 mld zł po to, żeby jej udział w warszawskim smogu był minimalny i zgodny z normami. Dane zawarte w najnowszym raporcie środowiskowym Spółki za rok 2022 potwierdzają ciągły spadek emisji całkowitej NOX, SO2 i pyłów, a także spadek emisji tych zanieczyszczeń w przeliczeniu na 1 MWh wyprodukowanego ciepła i energii elektrycznej. Wynika to przede wszystkim z faktu, że produkowana przez Spółkę energia pochodzi z instalacji posiadających odpowiednie systemy oraz urządzenia minimalizujące wpływ na środowisko.

Żerań

Na Żeraniu pełną parą pracuje blok gazowo-parowy. W gotowości by go wesprzeć są dwie kotłownie gazowe oraz dwa kotły fluidalne, dostosowane do unijnych wymogów środowiskowych. W zakładzie na Siekierkach istotną rolę w produkcji czystej energii pełni kocioł K1 całkowicie opalany biomasą, a zatem odnawialnym źródłem energii. PGNiG TERMIKA S.A. planuje uruchomienie kolejnego kotła na biomasę w Elektrociepłowni Pruszków. Tam też trwają już prace nad kotłownią gazowo-olejową i maszynownią silników gazowych. W gaz zaopatrzona zostanie także Ciepłownia Kawęczyn, do której Spółka doprowadziła już gazociąg; dzięki niemu będą mogły zostać uruchomione budowane właśnie kotłownia gazowa i kotłownia gazowo-olejowa. W procesie są także przygotowania do budowy gazociągu przyłączeniowego do Elektrociepłowni Siekierki, który pozwoli na odblokowanie gazowych inwestycji w tamtym zakładzie.

PGNiG TERMIKA S.A. jest pewna: Warszawie nie zabraknie czystej energii.

Wczytywanie...