04.07.2012

PGNiG TERMIKA SA podpisała umowę programu obligacji emisji do kwoty 1,5 mld zł

4 lipca 2012 r. PGNiG TERMIKA SA podpisała umowę Programu Emisji Obligacji do kwoty 1,5 mld zł z czterema bankami: PKO BP, Nordea Bank, ING Bank Śląski i BZ WBK.

W ramach Programu obowiązującego do 31 grudnia 2017 r., PGNiG TERMIKA będzie mogła emitować obligacje dyskontowe oraz kuponowe z terminem zapadalności od jednego miesiąca do jednego roku, których objęcie jest gwarantowane przez banki. Oprocentowanie obligacji oparte jest o stopę WIBOR powiększoną o marżę, której wysokość uzależniona jest od wskaźnika długu netto do EBITDA.

Środki uzyskane z pierwszej emisji zostaną przeznaczone na spłatę pożyczki udzielonej przez Vattenfall Treasury Financing AB, pozostałe zaś emisje na finansowanie ogólnych potrzeb płynnościowych spółki oraz potrzeby inwestycyjne, m.in. planowaną budowę bloku parowo-gazowego w Elektrociepłowni Żerań.

Emisja obligacji jest przyjętym w Grupie Kapitałowej PGNiG sposobem pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

Wczytywanie...