09.04.2014

Świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego dla PGNiG TERMIKA

PGNiG TERMIKA otrzymała świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego i trzeciego stopnia, wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Świadectwa potwierdzają zdolność do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”. Okres ważności świadectw bezpieczeństwa – 2024 rok.

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego jest dokumentem potwierdzającym zdolność przedsiębiorcy do zapewnienia ochrony informacji niejawnych przed nieuprawnionym ujawnieniem w związku z realizacją umów lub zadań. Jeśli przedsiębiorstwo chce wykonywać jakieś prace na rzecz państwa lub innych podmiotów, a praca ta wiąże się dostępem do informacji niejawnych, przedsiębiorca jest obowiązany posiadać odpowiednie świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego.

Wczytywanie...