04.11.2014

PGNiG TERMIKA zbuduje źródło kogeneracyjne w Przemyślu

PGNiG TERMIKA oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu (MPEC) 4 listopada podpisały z Miastem Przemyśl „Porozumienie w sprawie partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju Miasta Przemyśl w zakresie produkcji i dystrybucji ciepła”.

Na mocy Porozumienia firmy będą wspierać Miasto we wdrażaniu ogłoszonego we wrześniu bieżącego roku Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, którego celem jest poprawa jakości powietrza. Wyrazem współpracy jest równoczesne podpisanie przez PGNiG TERMIKA oraz MPEC długoletniej umowy sprzedaży ciepła z agregatów kogeneracyjnych o mocy ok. 5 MWe/5MWt, które powstaną na terenie Ciepłowni Zasanie i będą opalane paliwem gazowym wydobywanym z lokalnych złóż należących do PGNiG SA. Agregaty będą zasilać sieć ciepłowniczą MPEC pracując w podstawie obciążenia ciepłowniczego, co znacząco zmniejszy emisję gazów zanieczyszczających powietrze oraz pozwoli zminimalizować postoje remontowe ciepłowni w sezonie letnim zwiększając w ten sposób komfort klientów MPEC.

Prezydent Miasta Robert Choma podkreślił, że zaproponowane przez PGNiG TERMIKA rozwiązanie to krok w kierunku nowoczesnych, proekologicznych technologii, a wykorzystanie paliwa z lokalnych złóż zapewni bezpieczeństwo dostaw ciepła oraz gwarantuje utrzymanie cen ciepła na konkurencyjnym poziomie.

GK PGNiG jest obecna na Podkarpaciu od wielu lat prowadząc poprzez Oddział w Sanoku eksploatację kilkunastu kopalń gazu wysokometanowego, z którego trzy zlokalizowane są bezpośrednim sąsiedztwie Miasta Przemyśl. Projekt pozwoli GK PGNiG na wydłużenie łańcucha wartości poprzez umożliwienie produkcji energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji. Jest to pierwszy tego typu projekt realizowany przez PGNiG TERMIKA. Planowane przekazanie źródła do eksploatacji to połowa 2017 r.

Wczytywanie...