13.05.2015

PSE i PGNiG TERMIKA podpisały umowę o przyłączenie do krajowej sieci elektroenergetycznej nowego bloku w Elektrociepłowni Żerań

13 maja 2015 r. PSE SA zawarły z PGNiG TERMIKA SA umowę o przyłączenie do sieci przesyłowej bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań.

Ze strony PSE SA Umowę podpisali: Henryk Majchrzak – Prezes Zarządu oraz Cezary Szwed – Członek Zarządu. PGNiG TERMIKA SA reprezentowali: Marek Dec – Prezes Zarządu oraz Jacek Chodkowski – Członek Zarządu.

Dla przyłączenia bloku gazowo-parowego o mocy ok. 500 MW w Elektrociepłowni Żerań do sieci przesyłowej niezbędne jest wybudowanie przez PSE SA nowej stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Praga (na terenie istniejącej rozdzielni 110 kV Warszawa Żerań) i powiązanie jej z siecią 220 kV (poprzez wprowadzenie dwóch linii 220 kV powstałych z nacięcia linii 220 kV Miłosna - Mory).

Nowy blok gazowo-parowy w Elektrociepłowni Żerań oraz nowa stacja elektroenergetyczna 220/110 kV Praga wraz z wprowadzeniem linii 220 kV Miłosna – Mory, będą miały kluczowe znaczenie dla zwiększenia niezawodności pracy sieci przesyłowej i dystrybucyjnej oraz pewności zasilania w energię elektryczną Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, a zwłaszcza w obszarze aglomeracji warszawskiej.

Oddanie do eksploatacji nowego bloku w Elektrociepłowni Żerań planowane jest na czerwiec 2019 r.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP) w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Zakres jej odpowiedzialności określony jest w ustawie Prawo energetyczne.

PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. Spółka odpowiada za bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi. Spółka udostępnia także, na zasadach rynkowych, zdolności przesyłowe dla realizacji wymiany transgranicznej.

PSE są właścicielem ponad 13 400 kilometrów linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

Nadrzędnym celem PSE jest bezpieczeństwo dostarczania energii elektrycznej poprzez zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i odpowiedniej zdolności przesyłowej w sieci przesyłowej elektroenergetycznej.

Wczytywanie...