Blok gazowo-parowy na Żeraniu

Realizacja projektu przyczyni się do modernizacji warszawskiej Elektrociepłowni Żerań. Dzięki budowie nowego bloku energetycznego, wyeksploatowane kotły węglowe zostaną wycofane z użycia, a nowa jednostka wytwórcza umożliwi zwiększenie produkcji energii elektrycznej o 50 procent. Jednostka o mocy zainstalowanej około 490 MWe będzie zużywała corocznie około 650 mln m3 gazu ziemnego.

Uruchomienie bloku gazowo-parowego planowane jest w 2020 roku.

Parametry techniczne bloku będą spełniały wymogi Dyrektywy ws. Emisji Przemysłowych (IED) oraz wymogi BAT (Najlepszych Dostępnych Technologii). Projekt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa zasilania energetycznego aglomeracji warszawskiej oraz odczuwalnej poprawy jakości powietrza.

 
Paliwo Gaz ziemny
Moc elektryczna brutto 497 MWe
Moc cieplna maksymalna 326 MWt
Produkcja energii elektrycznej 3000 GWh
Produkcja ciepła 1900 GWh
Data uruchomienia 2020
Moc w paliwie 900 MWt
Zużycie paliwa gazowego 650 mln m3

 

Wczytywanie...