Budowa bloku gazowo-parowego w Warszawie

Realizacja projektu przyczyni się do modernizacji warszawskiej elektrociepłowni Żerań. Dzięki budowie nowego bloku energetycznego, wyeksploatowane kotły węglowe zostaną wycofane z eksploatacji, a nowa jednostka wytwórcza umożliwi zwiększenie produkcji energii elektrycznej o 50 proc. Jednostka o mocy zainstalowanej około 450 MWe będzie zużywała corocznie około 650 mln m3 gazu ziemnego. Uruchomienie bloku gazowo-parowego planowane jest w 2019 roku.

zeran

 

Parametry techniczne bloku będą spełniały wymogi Dyrektywy ws. Emisji Przemysłowych (IED) oraz wymogi BAT (Najlepszych Dostępnych Technologii). Projekt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa zasilania energetycznego aglomeracji warszawskiej oraz odczuwalnej poprawy jakości powietrza.

Podstawowe dane
Paliwo Gaz ziemny
Moc elektryczna brutto 450 MWe
Moc cieplna maksymalna 300 MWt
Produkcja energii elektrycznej 3200 GWh
Produkcja ciepła 1900 GWh
Data uruchomienia 2019 rok
Moc w paliwie 900 MWt
Zużycie paliwa gazowego 650 mln m3

 

Wczytywanie...