Ciepło systemowe

Ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej to najwygodniejszy i najbardziej ekonomiczny sposób ogrzewania domu. Nie wymaga obsługi, a ciepło jest dostępne przez cały rok i jest najtańsze - ponieważ wytwarzane jest w bardzo wydajnych warszawskich elektrociepłowniach PGNiG TERMIKA.

Ciepło w 80% warszawskich domów i mieszkań pochodzi z zakładów należących do PGNiG TERMIKA. Natomiast nasza elektrociepłownia w Pruszkowie wytwarza ciepło sieciowe, z którego korzysta aż 60% mieszkańców Pruszkowa, Piastowa, Komorowa (gm. Michałowice)

Ciepło systemowe to rozwiązanie przyjazne dla środowiska naturalnego.
Elektrociepłownie podlegają wymaganiom prawnym, regulującym standardy emisji zanieczyszczeń. W celu ich spełnienia Zakłady wytwórcze korzystają z nowoczesnych technologii oczyszczania spalin.

Warszawskie elektrociepłownie maksymalnie wykorzystują energię zawartą w paliwie - dzięki wytwarzaniu w procesie kogeneracji.

Schemat pracy elektrociepłowni

1. Kocioł parowy – ogrzewa się w nim wodę, aby otrzymać parę.
2. Turbina parowa – para pod ogromnym ciśnieniem wpada do turbiny i wprawia łopatki w ruch.
3. Generator – turbina zasila generator, który wytwarza energię elektryczną.
4. Transformator – w transformatorze energia elektryczna o niskim napięciu jest przetwarzana na energię elektryczną o wysokim napięciu, przesyłaną później do sieci energetycznej.
5. Skraplacz – w skraplaczu para jest schładzana i ponownie uzyskuje postać wody.
6. Ogrzewanie sieciowe – Gorąca woda jest doprowadzana do systemu ogrzewania sieciowego, dzięki któremu jest dostarczana do domów mieszkalnych i innych budynków.

 

 

 

 

Wczytywanie...