Przyłączenie do sieci ciepłowniczej w Warszawie

Czy twoja nieruchomość jest już przyłączona do warszawskiej miejskiej sieci ciepłowniczej?

W Warszawie można kupić CIEPŁO OD DYSTRYBUTORA CIEPŁA LUB BEZPOŚREDNIO OD WYTWÓRCY CIEPŁA, CZYLI OD PGNiG TERMIKA.
PGNiG TERMIKA JAKO SPRZEDAWCA CIEPŁA, W RAMACH UMOWY UMOŻLIWIA WYBÓR JEDNEGO Z PONIŻSZYCH SYSTEMÓW ROZLICZEŃ:TAK
Jeszcze niePGNiG TERMIKA ŚWIADCZY POMOC W UZYSKANIU INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ, UZYSKANIU SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA ORAZ PRZEPROWADZENIU INWESTYCJI.

System jednoskładnikowy – polegający na dokonywaniu w każdym miesiącu opłat proporcjonalnie do zużytego ciepła. Cena i stawka
w systemie jednoskładnikowym uwzględniają stałe i zmienne elementy cenotwórcze za dostarczone ciepło.

Wybierając to rozwiązanie można zaoszczędzić nawet 10 % rocznych kosztów ogrzewania.

System dwuskładnikowy – opiera się na wnoszeniu w każdym miesiącu opłat stałych, wynikających z zamawianej mocy cieplnej oraz opłat zmiennych wnoszonych zależnie od zużycia ciepła.

Wybierając to rozwiązanie istnieje możliwość świadczenia
w atrakcyjnej cenie przez PGNiG TERMIKA usługi konserwacji węzłów ciepłowniczych
, stanowiących własność Odbiorcy ciepła.

Więcej informacji tutaj: 

Sprzedaż ciepła sieciowego - Warszawa

PGNiG TERMIKA OFERUJE*:

  • opracowanie projektów technicznych węzłów ciepłowniczych,
  • budowę i najem węzłów ciepłowniczych
    (przez 5-letni okres najmu, PGNiG TERMIKA odpowiada za prawidłową pracę i konserwację węzła),
  • rozwój sieci ciepłowniczych – według indywidualnych ustaleń z Inwestorem.

    * o wariancie i warunkach współpracy każdorazowo decyduje PGNiG TERMIKA po uzgodnieniu zakresu usług i wykonaniu analizy opłacalności

Więcej informacji tutaj: 

Przyłączenie do m.s.c. – Warszawa | PGNiG Termika

PGNiG TERMIKA ZAPEWNIA SWOIM KLIENTOM:

  • całodobową obsługę techniczną w przypadku awarii,
  • konkurencyjne ceny usług okołociepłowniczych,
  • w trosce o środowisko, dostarczanie faktur za pośrednictwem poczty elektronicznej

Kontakt:

Zapraszamy do zakładki Kontakty, zgłoszenia, awarie | PGNiG Termika.

 

Wczytywanie...