Szkoły partnerskie

Realizując program edukacyjny „Zagrzewamy do nauki” współpracujemy z dwoma szkołami partnerskimi:
- Zespołem Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie oraz
- Zespołem Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu.
Współpraca z sektorem edukacji służy niezbędnemu, choćby z uwagi na zmianę lub wprowadzanie nowych technologii, podnoszeniu kwalifikacji pracowników, dzięki któremu zwiększa się efektywność pracownika w miejscu pracy, ale też możliwy jest jego rozwój w strukturze firmy. Współpraca z instytucjami edukacyjnymi ułatwia pozyskiwanie i kształcenie przyszłych pracowników w sposób zgodny z zapotrzebowaniem firmy. Realizując swoje cele PGNiG TERMIKA SA przyczynia się równocześnie do wprowadzania pozytywnych zmian w systemie szkolnictwa – wywiera świadomy wpływ na zmianę systemu oświaty, widząc ścisłe powiązanie interesów obu stron teraz i w przyszłości.
Dodatkowo przedsiębiorstwo zdaje sobie sprawę z wpływu, jaki współpraca z sektorem edukacji wywiera na budowanie wizerunku firmy jako dobrego pracodawcy wśród obecnych i potencjalnych pracowników.
Poprzez współpracę z sektorem edukacji PGNiG TERMIKA SA buduje wśród uczniów znajomość lokalnego rynku pracy, a także wspiera u nich rozwój kompetencji niezbędnych z punktu widzenia przyszłego pracodawcy.

Dzięki ścisłej współpracy firmy ze szkołami partnerskimi w ramach programu „Zagrzewamy do nauki”, uczniowie techników objętych programem mogą korzystać ze sprzętu dydaktycznego zakupionego w ramach programu, a także z bogatej oferty edukacyjnej oferowanej przez organizatorów „Zagrzewamy do nauki”. Przedstawiciele zespołu projektowego towarzyszą uczniom klas patronackich od pierwszych dni w szkole, aż do dnia uroczystego wręczenia świadectw ukończenia szkoły.

Wczytywanie...