Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe dla uczniów szkół partnerskich realizowane są od drugiej edycji programu. Praktyki organizowane są w maju na terenie zakładów PGNiG TERMIKA SA. Na terenie Elektrociepłowni Żerań, w praktykach uczestniczą uczniowie z ZS nr 40 w Warszawie, natomiast na terenie Elektrociepłowni Siekierki praktyki odbywają uczniowie Zespołu Szkół Technicznych z Radomia. Opiekunami merytorycznymi trzecioklasistów są pracownicy firmy PGNiG TERMIKA SA uczestniczący w Programie Mentoringu Pracowniczego. Nad przebiegiem praktyk czuwają opiekunowie grup przydzieleni do obu zakładów.
Celem praktyk zawodowych w programie „Zagrzewamy do nauki” jest zapoznanie uczniów z obowiązkami pracowników produkcji oraz procesem wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w elektrociepłowni. Uczniowie zdobywają wiedzę techniczną podczas warsztatów prowadzonych przez mentorów w szkole. Zdobytą wiedzę mogą uzupełnić dzięki udziałowi w praktykach. Ich wyobrażenia o pracy w elektrociepłowni zostały zweryfikowane z rzeczywistością. Dla uczniów rozważających możliwość pracy w elektrociepłowni, jest to doskonała okazja do tego, aby przekonać się, z czym wiąże się praca w trybie ciągłym. Przed praktykami ustalony zostaje szczegółowy harmonogram
z podziałem uwzględniającym wszystkie moduły na terenie zakładów.

Praktyki kończą się testem wiedzy.

Program praktyk obejmuje zajęcia w następujących obszarów:
• Obszar węgla
• Maszynownia
• Archiwum
• Obszar automatyki
• Obszar elektryczny
• Obszar gospodarki wodnej
• Obszar chemiczny
• Obszar wsparcia
• Obszar blokowy
• Obszar kolektorowy
• Moduł biznesowy

Każdy z modułów prowadzony jest przez mentora – specjalistę z danego obszaru. W harmonogramie praktyk uwzględniane są także zajęcia na terenie Elektrociepłowni Pruszków oraz Ciepłowni Kawęczyn. W ramach pierwszych dni praktyk, uczniowie odbywają szkolenie z zakresu BHP i PPOŻ, oraz zostają zapoznani z Zakładowym Regulaminem Pracy. Przebieg praktyk jest dokumentowany w dzienniczku praktyk.

Wczytywanie...