26.09.2017

Kogeneracja i czyste powietrze

Z udziałem PGNiG TERMIKA odbyły się w tym miesiącu dwie ważne debaty poświęcone sektorowi energii. Spotkali się na nich przedstawiciele rządu, biznesu i nauki.
Podczas XIX Sympozjum Naukowo-Technicznego ENERGETYKA BEŁCHATÓW w dniach 4-6 września 2017 r., eksperci z firm energetycznych omawiali aktualną sytuację branży energetycznej i stojące przed nią wyzwania.
Debata ciepłownicza odbyła się pod hasłem: rozwój centralnych systemów ciepłowniczych – systemowe recepty na niską emisję.
Prezes Wojciech Dąbrowski wskazał na niewykorzystany potencjał kogeneracji, którą należy rozwijać i wspierać, między innymi propozycjami legislacyjnymi i regulacyjnymi dotyczącymi rynku mocy i wsparcia dla kogeneracji. Była mowa o rozwoju naszej firmy, między innymi o najważniejszej inwestycji energetycznej w kraju, tj. budowie bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań, o mocy elektrycznej 497 MW i cieplnej i 326 MW. Oddanie bloku do eksploatacji planowane jest na 2020 r.

Dzięki inwestycji produkcja energii elektrycznej w elektrociepłowni zwiększy się o ok. 80 procent. Blok nie tylko zapewni dostawy ciepła dla Warszawy, lecz także pozwoli utrzymać konkurencyjne ceny dla mieszkańców stolicy oraz zapewni bezpieczeństwo energetyczne regionu.

Natomiast podczas XXI Forum Ciepłowników Polskich w Międzyzdrojach 12 września 2017 r. PGNiG TERMIKA zorganizowała panel pod tytułem: Czyste powietrze – redukcja emisji. Uczestniczyli w nim: Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGNiG TERMIKA, prof. Janusz Lewandowski z Politechniki Warszawskiej, Krzysztof Melka, doradca Ministra Środowiska, IOŚ-PIB, KOBIZE, Artur Michalski, zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW oraz Krystian Szczepański, dyrektor IOŚ-PIB.
Dyskusję poprzedziły multimedialnie nagrania wystąpień Krzysztofa Tchórzewskiego, ministra energii oraz Jana Szyszko, ministra środowiska. Były to ważne głosy otwierające dyskusję i wprowadzające w kontekst regulacyjno-środowiskowy (Poniżej wystąpienia ministrów)
Mowa była o dostosowaniu instalacji ciepłowniczych do wymogów BAT. Prezes Wojciech Dąbrowski podkreślił, że dostosowanie mniejszych systemów do konkluzji BAT może być zbyt kosztowne dla samorządów lokalnych. Prezes TERMIKI zaapelował o przygotowanie programu wsparcia także dla tego typu systemów. Zadeklarował, że PGNiG TERMIKA, jako partner mający doświadczenie i środki, może wyciągnąć pomocną dłoń w stronę małych ciepłowni i jest gotowa na współpracę w celu ich akwizycji i pomocy w dostosowaniu instalacji do wymogów środowiskowych.

Wczytywanie...