11.03.2020

20DOZZ089 Budowa infrastruktury olejowej (IOL) wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu w Ciepłowni Kawęczyn

Termin składania ofert: do 15.04.2020 roku do godziny 12:00

Szczegółowe informacje na temat postępowania umieszczone są na Platformie przetargowej eB2B pod adresem:

https://termika.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/173006/budowa-inf…

Osoby do kontaktu:

w zakresie procedury przetargowej:
Krzysztof Motyka, adres e-mail: krzysztof.motyka@termika.pgnig.pl ,
tel. +48 225878433

w zakresie przedmiotu zamówienia:
Michał Szczepaniak, adres email: michal.szczepaniak@termika.pgnig.pl
Tel. (+48 22) 587 87 49; kom. 504 290 885
Piotr Pieńkowski, adres email: piotr.pienkowski@termika.pgnig.pl
Tel. (+48 22) 587 87 60; kom. 798 156 407

Pliki do pobrania

20DOZZ089 ogłoszenie o zamówieniu 0.02 MB
20DOZZ089 sprostowanie ogłoszenia warunek doświadczenia 0.02 MB
Wczytywanie...