Budowa gazowego układu kogeneracyjnego EC Przemyśl

Nowa elektrociepłownia zasilana gazem będzie produkować ciepło na potrzeby miejskiego systemu ciepłowniczego i jednocześnie wytwarzać energię elektryczną. Moc jednostki wyniesie 12,19 MW energii cieplnej i 5,19 MW energii elektrycznej. Zakończenie inwestycji planowane jest w sierpniu 2021 roku.

Jedynym źródłem ciepła dla Przemyśla jest obecnie ciepłownia Zasanie, która wytwarza energię cieplną, spalając miał węglowy. Po oddaniu do eksploatacji nowej gazowej elektrociepłowni budowanej przez PGNIG TERMIKA S.A. całkowita moc systemu ciepłowniczego wzrośnie o 10,7 MW.

Nowa elektrociepłownia gazowa w okresach zimowych będzie wsparciem dla ciepłowni Zasanie, tworząc jeden system ciepłowniczy, zaś w okresach letnich, gdy zapotrzebowanie na ciepło jest mniejsze, będzie ją całkowicie zastępować, wytwarzając energię wyłącznie w jednostce gazowej. Przełoży się to na zmniejszenie szkodliwych emisji pyłów o 4,5 tony a dwutlenku siarki aż o 32 tony rocznie. Ważną zaletą elektrociepłowni budowanej przez PGNiG TERMIKA będzie ograniczenie emisji dwutlenku węgla o 4300 ton rocznie. Dzięki temu przemyski system energetyczny będzie mógł sprostać coraz bardziej restrykcyjnym wymogom ochrony środowiska.

wiz  

Zalety dla mieszkańców:

  • Poprawa bezpieczeństwa energetycznego miasta w zakresie zaopatrzenia w ciepło odbiorców zasilanych z sieci systemowej.
  • Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do środowiska.
  • KROK w stronę modernizacji i lepszego dostosowania istniejących na terenie Przemyśla źródeł energii do wciąż zaostrzających się wymogów ochrony środowiska.

Główny cel projektu (efekt krajowy zgodnie z metodologią NFOŚiGW), to zwiększenie efektywności wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych: dwutlenku węgla o 31 927 Mg/rok oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 86 393 GJ/rok.
Projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; kwota dofinansowania to ~5,6 mln zł.

Podstawowe dane:                                                  

Przeznaczenie Produkcja ciepła na potrzeby miejskiego systemu ciepłowniczego w Przemyślu
Paliwo Gaz ziemny
Moc elektryczna brutto 5,19 MWe
Moc cieplna maksymalna 12,19 MWt
Generalny wykonawca Metrolog i Ferox Energy Systems
Inżynier Kontraktu podczas trwania budowy SWECO Consulting
Wykonawca Gazociągu PGNiG Technologie
Teren Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu
Koszt inwestycji 31,85 mln zł
Data uruchomienia sierpień 2021 r.


 

Wczytywanie...