Budowa gazowego układu kogeneracyjnego EC Przemyśl

Projekt "Budowa gazowego układu kogeneracyjnego EC Przemyśl" opartego na 2 silnikach gazowych o łącznej mocy 5MWe/5MWt zasilającego miejski system ciepłowniczy na terenie Ciepłowni Zasanie w Przemyślu.

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, co bezpośrednio przełoży się na ograniczenie emisji do środowiska, w tym szczególnie emisji dwutlenku węgla a także wzrost wartości przedsiębiorstwa poprzez rozszerzenie obszaru produkcji energii skojarzonej i jej zbytu o miasto Przemyśl.

Przedsięwzięcie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa energetycznego miasta w zakresie zaopatrzenia w ciepło odbiorców zasilanych z sieci systemowej.

Budowa układu będzie krokiem w stronę modernizacji i lepszego dostosowania istniejących na terenie Przemyśla źródeł energii do wciąż zaostrzających się wymogów ochrony środowiska.

  • Wysokość dofinansowania: 5 613 156,52 PLN
  • Cel projektu: osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych: dwutlenku węgla o 31 927 Mg/rok oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 86 393 GJ/rok
  • Data zakończenia realizacji projektu: 31 grudnia 2020 rok.

wiz

Wczytywanie...