22.08.2017

Nawet burza nie przeszkodziła krwiodawcom

Do tegorocznej akcji zbiórki krwi, organizowanej przez nasz klub Honorowych Dawców Krwi im. Stanisława Kostki, która odbyła się w poniedziałek, 21 sierpnia zgłosiły się 43 osoby.
Zbiórkę krwi przerwała na dłuższą chwilę burza, która rozpętała się na placu Jana Pawła II. Jednak zaraz po tym jak ucichła, pruszkowianie znowu licznie ruszyli w kierunku krwiobusu.
Informacja na temat akcji honorowego krwiodawstwa i działalności klubu zostanie wyemitowana w pruszkowskiej telewizji regionalnej w najbliższą sobotę 26 sierpnia o godz. 9.00.
Krew ratuje życie. Jesteśmy dumni, że tak cenne inicjatywy od lat są udziałem naszych pracowników.

Wczytywanie...