Programy stażowe

Staż z TERMIKĄ

PROGRAM STAŻOWY PGNiG TERMIKA DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH

W 2019 roku oferujemy płatne trzymiesięczne staże dla 10 studentów i absolwentów w 8 jednostkach organizacyjnych PGNiG TERMIKA.
W ramach stażu, jego uczestnicy będą mieli okazję:

  • poznać funkcjonowanie dużej organizacji
  • specyfikę pracy w branży energetycznej
  • zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe

 

Każdy ze stażystów będzie pracował pod kierunkiem opiekuna - specjalisty w danej dziedzinie, realizując zadania zgodnie z indywidualnym harmonogramem stażu.

PRAKTYKI

Oferujemy bezpłatne, miesięczne praktyki dla 24 studentów w 5 jednostkach organizacyjnych PGNiG TERMIKA:

  • Wydziale Wytwarzania EC Żerań
  • Wydziale Wytwarzania EC Siekierki i C Kawęczyn
  • Wydziale Laboratorium Chemicznego
  • Biurze Zarządzania Ryzykiem
  • Biurze Komunikacji

 

W ramach miesięcznych praktyk studenci będą mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem dużej organizacji i specyfiką w pracy w branży energetycznej, a także zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe mogące stanowić doskonały start do dalszej kariery.

Praktykanci będą objęci opieką opiekuna praktyk, który będzie realizował ustalony harmonogram praktyk.

Do wzięcia udziału w rekrutacji zapraszamy studentów uczelni technicznych, ekonomicznych i uniwersytetów. Mile widziane będą osoby komunikatywne, zaangażowane, które ukończyły co najmniej 2 rok studiów na kierunkach: energetyka, mechanika i budowa maszyn, automatyka, ekonometria, chemia a także marketing i zarządzanie, dziennikarstwo, animacja kultury oraz pokrewne.


Harmonogram rekrutacji stażystów i praktykantów do programu "Staż z TERMIKĄ"

4 marca - 14 kwietnia 2019 r. Składanie dokumentów aplikacyjnych - CV oraz wypełnienie formularza aplikacyjnego na stronie www.termika.pgnig.pl w zakładce KARIERA
do 30 kwietnia 2019 r. Informacja o zakwalifikowaniu do etapu rozmów rekrutacyjnych w siedzibie PGNiG TERMIKA SA oraz przydzielenie "zadań domowych" do przygotowania na rozmowę (prezentacja ppt na wybrany temat)
6 - 24 maja 2019 r. Rozmowy rekrutacyjne
do 31 maja 2019 r. Informacja o zakwalifikowaniu wybranych osób do odbycia stażu
   

Poznaj opinię naszych stażystów

Jeśli masz pytania, pisz na adres: termikadlaenergetyka@termika.pgnig.pl

Pliki do pobrania

Harmonogram Rekrutacji 2019 0.16 MB
Wczytywanie...