Zagrzewamy do nauki - działania w Programie

Warsztaty i wycieczki do zakładów PGNiG TERMIKA
Dzięki współpracy firmy ze szkołami partnerskimi w ramach „Zagrzewamy do nauki”, uczniowie objęci programem już od pierwszej klasy mają możliwość uczestnictwa w wycieczkach do zakładów firmy oraz konkursach wiedzy, a w kolejnych latach nauki biorą udział w warsztatach technicznych i rozwijających umiejętności miękkie oraz w praktykach zawodowych. Warsztaty techniczne obejmują zagadnienia procesu produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz ekologii, warsztaty miękkie mają na celu przygotowanie uczniów do rozmowy rekrutacyjnej. Przez cztery lata nauki uczniowie korzystają z infrastruktury dydaktycznej zakupionej dzięki darowiznom przekazanym szkołom przez PGNiG TERMIKA SA.

Praktyki zawodowe
Praktyki zawodowe dla uczniów szkół partnerskich realizowane są w maju na terenie zakładów PGNiG TERMIKA SA. Na terenie Elektrociepłowni Żerań, w praktykach uczestniczą uczniowie z ZS nr 40 w Warszawie, natomiast na terenie Elektrociepłowni Siekierki praktyki odbywają uczniowie Zespołu Szkół Technicznych z Radomia. Opiekunami merytorycznymi trzecioklasistów są pracownicy PGNiG TERMIKA SA uczestniczący w Programie Mentoringu Pracowniczego. Nad przebiegiem praktyk czuwają opiekunowie grup przydzieleni do obu zakładów.

Celem praktyk zawodowych jest zapoznanie uczniów z obowiązkami pracowników produkcji oraz procesem wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w elektrociepłowni. Uczniowie zdobywają wiedzę techniczną podczas warsztatów prowadzonych przez mentorów w szkole. Zdobytą wiedzę mogą uzupełnić dzięki udziałowi w praktykach. Ich wyobrażenia o pracy w elektrociepłowni zostały zweryfikowane z rzeczywistością. Dla uczniów rozważających możliwość pracy w elektrociepłowni, jest to doskonała okazja do tego, aby przekonać się, z czym wiąże się praca w trybie ciągłym. Przed praktykami ustalony zostaje szczegółowy harmonogram z podziałem uwzględniającym wszystkie moduły na terenie zakładów. Praktyki kończą się testem wiedzy.

Program praktyk obejmuje zajęcia w następujących obszarach:

 • węgla
 • maszynowni
 • archiwum
 • automatyki
 • elektrycznym
 • gospodarki wodnej
 • chemicznym
 • wsparcia
 • blokowym
 • kolektorowym
 • module biznesowym

Każda część programu praktyk  prowadzona jest przez mentora – specjalistę z danego obszaru. W harmonogramie uwzględniane są także zajęcia na terenie Elektrociepłowni Pruszków oraz Ciepłowni Kawęczyn. W ramach pierwszych dni praktyk, uczniowie odbywają szkolenie z zakresu BHP i PPOŻ oraz zostają zapoznani z Zakładowym Regulaminem Pracy. Przebieg praktyk jest dokumentowany w dzienniczku praktyk.

Program Stypendialny
Programem stypendialnym PGNiG TERMIKA SA objęci są uczniowie klas 3 i 4 kształcący się w zawodzie technik energetyk i technik elektryk, w naszych szkołach partnerskich

Stypendium jest formą nagrody za dobre wyniki w nauce w zakresie przedmiotów zawodowych, ważnych z punktu widzenia edukacji energetycznej. Jest wypłacane jednorazowo, raz w roku.

 

 

Pliki do pobrania

Raport II edycji Zagrzewamy do nauki 5.35 MB
Raport III edycji Zagrzewamy do nauki 2012 8.83 MB
Raport IV edycji Zagrzewamy do nauki 10.79 MB
Raport V edycji zagrzewamy do nauki 8.43 MB
Rport VI edycji Zagrzewamy do anuki 19.27 MB
Wczytywanie...